Startseite arrow Forum
Click here to see the profile of this user Chernev
Platinum Boarder
  Click here to see the profile of this user
Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция - 2009/06/27 12:58
Тъй като през последните години не е имало случай на разкриване на допълнителни избирателни секции извън официалните дипломатически и консулски представителства на територията на Германия, бе установен контакт също и със съответния референт във ФМВнР с молба за принципно становище по искането за откриване на такива. Уведомени бяхме, че е наложително да се подадат адресите на съответните помещения, в които евентуално ще бъдат разположени избирателните секции, тъй като последните следва да се проверени и одобрени от ФМВнР, от една страна, и от друга – от властите на съответните федерални провинции, в които се намират тези градове. На този етап не сме получили отказ.

За необходимостта да бъде посочен адрес отново незабавно бяха уведомени всички инициативни комитети, както и всички други български граждани, които чрез електронна поща се бяха обръщали към посолството. Беше разпратена информацията относно практическите стъпки за образуването на избирателните секции, като изрично бе посочено, че разходите се поемат от българското МВнР.

3. С цел избягване на забавяне, на 11 юни 2009 г. посолството се обърна с вербална нота (№ PR-17-627/11.06.2009) към ФМВнР с молба за разкриване на допълнителни секции в Манхайм, Нюрнберг, Мюнстер, Фрайбург и Щутгарт, от които към този момент бяха получени списъци с над 100 заявления. На 12 юни с вербална нота (№17-627/12.06.09) ФМВнР бе уведомено и за желанието за провеждане на избори и в Карлсруе, след получен от там списък с над 100 заявления. В текста на нотата посолството уведоми ФМВнР, че ще информира допълнително за точните адреси на избирателните секции. Фактът, че германската страна в последствие отказа разкриването на допълнителните избирателни секции като се позова на „принципа на равнопоставеността”, показва ясно, че отсъствието на точен адрес не е било причината за отказа.

4. Посолството е уведомено за начина и реда на гласуване на чужди граждани на територията на ФРГ за последен път с окръжна нота № 08/2005 от 16 февруари 2005 г., административен номер: 505-510.31, позоваваща се на окръжна нота № 08/2003 от 19 юни 2003 г.

Предвид изминаването на значителен период от време от последната вербална нота на ФМВнР, присъединяването междувременно на България към ЕС и необходимостта да се предприемат стъпки за изпълнение на чл. 41, ал.8, т.2 от ЗИНП, посолството поиска разрешение за откриване на избирателни секции също и в населени места, извън тези, в които българската страна разполага с дипломатически, консулски представителства или с почетни консулства.

Чрез горецитираните вербални ноти на германските власти бе съобщено, че в съответните градове са събрани над 100 заявления за гласуване и че това е изискване на българския закон за избор на народни представители.

5. На 12 юни 2009 г. с вербална нота № 505-10-510.31/1 BGR на Федералното министерство на външните работи бе даден отговор на горепосочените три вербални ноти на посолството. В отговора се съобщава следното:

„Съгласно окръжна нота на Федералното министерство на външните работи № 08/2003 г. от 19 юни 2003 г., федералното правителство е съгласно, български граждани, намиращи се във Федерална република Германия, да гласуват в помещенията на посолството в Берлин, дипломатическото бюро в Бон, генералното консулство в Мюнхен, почетното генерално консулство в Хамбург, както и в почетните консулства във Франкфурт на Майн и Магдебург във времето, посочено във вербалната нота по този въпрос. За съжаление, с оглед на отразената в Окръжна нота № 08/2003, административен знак 505-510.31 процедура, както и съгласно принципа на равнопоставеността, не се одобрява образуването на избирателни секции извън помещенията на дипломатическите и консулските представителства в градовете Нюрнберг, Манхайм, Фрайбург, Мюнстер, Щутгарт и Карлсруе.”

Отговорът на ФМВнР следва да се тълкува еднозначно като отказ за образуване на избирателните секции в Нюрнберг, Манхайм, Фрайбург, Мюнстер, Щутгарт и Карлсруе, с оглед спазване на принципа на равнопоставеността спрямо всички държави, дипломатическите представителства на които организират национални избори на територията на ФРГ.

С окръжна нота № 08/2003, адм. знак 505-510.31 акредитираните във ФРГ посолства се уведомяват за процедурата за провеждане на избори на чужди държави на територията на ФР Германия, в съответствие с германското законодателство.

6. Решението да не Ви предоставим пълният текст на вербалната нота на ФМВнР се обяснява с обстоятелството, че би било недопустимо посолството да изпраща служебна кореспонденция между посолството и Федералното министерство на външните работи без изричното съгласие на германската страна. Кореспонденцията се съхранява в деловодството на посолството.

7. Достъпът до обществена информация се регламентира от Закона за достъп до обществена информация. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се отправят по установения ред.

8. Еднозначното тълкуване на горепосочената нота на ФМВнР не предполага посолството да продължи да настоява за откриване на избирателни секции в горепосочените градове. Установените процедури и правила при провеждането на избори в дипломатическите и консулските представителства на чужди държави на територията на ФРГ, не биха могли да подлежат на преговори, тъй като са основани на германската нормативна уредба. Освен това и самото Решение на ЦИК определя 15 юни като датата, до която да може да се иска разкриване на избирателни секции в чужбина. До тази дата ЦИК поиска да бъдат изпълнени следните две условия: 1./ да има подадени над 100 заявления от желаещи да гласуват в населено място, където няма българско дипломатическо или консулско представителство; 2./ да е налице съгласието на приемащата държава.

9. Що се отнася до информацията, че германската страна е разрешила откриването на избирателни секции на Република Гърция на територия на Германия извън техните дипломатически и консулски представителства, то такова разрешение е било дадено само за изборите за Европейски парламент. В становището на ФМВнР относно „провеждането на български избори в Германия”от 18 юни т.г., (което вече е широко известно), се посочва, че „изключения (от правилото избори да се провеждат само в официалните представителства на държавите – б.м.) се допускат само в особени случаи. Такъв пример са изборите за представители за Европейски парламент като избори за едно общо представителство на всички народи в страните-членове на ЕС”. По информация на нашето посолство от тази възможност се е възползвала единствено Гърция.

10. Определените от германската страна срокове за искане на предварително съгласие за откриване на избирателни секции са „до два месеца, но не по-малко от три седмици преди изборния ден, с оглед да се даде възможност за своевременно уведомяване на съответните органи по сигурността”.

Както бе посочено и по-горе, съответните искания на българската страна са направени на 27 май и на 11 и 12 юни 2009 г., съответно 39, 24 и 23 дни преди установения срок.

Бих желал да Ви уверя, че осигуряването на условия за участието на българските граждани в изборите за 41-о Народно събрание е основен приоритет в дейността ни през последните седмици. Посолството в Берлин, Генералното консулство в Мюнхен и Дипломатическото бюро в Бон полагат всички необходими усилия за постигането на тази цел.

В изпълнение на горепосочената задача, бих желал да Ви призова да използвате активно осигурените възможности за гласуване в десетте избирателни секции на територията на Федерална република Германия.

Също така бих желал да поддържате Вашата загриженост и ангажимент към развитието на обществено-политическите процеси в България и утвърждаването на демократичния правов ред в страната. Наред с това бих се радвал да продължим да си сътрудничим на основата на взаимното доверие и уважение.

В заключение бих желал да Ви отправя покана за среща в посолството в Берлин, на която бихме могли да изясним възможни допълнителни въпроси от Ваша страна. Въпроси от подобно естество следва да бъдат разглеждани и обсъждани в спокойна и делова атмосфера.

С уважение,


Посланик :
Иво Петров
The administrator has disabled public write access.


    Topics Author Date
  thread link
Отказ от посолството да отворим избирателна секция
BELIATBRJAG 2009/06/17 18:49
  thread link
thread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/17 22:23
  thread link
thread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Pesho 2009/06/17 22:51
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
BELIATBRJAG 2009/06/18 00:57
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Gitchev 2009/06/18 11:55
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/18 13:15
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/18 13:15
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Gitchev 2009/06/19 10:59
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
BELIATBRJAG 2009/06/19 13:15
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Gitchev 2009/06/19 15:05
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Gitchev 2009/06/19 16:11
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/19 16:31
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
BELIATBRJAG 2009/06/19 16:49
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/19 21:21
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
kokipower 2009/06/19 22:42
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
kokipower 2009/06/19 23:01
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/20 00:01
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Gitchev 2009/06/20 13:11
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
kokipower 2009/06/22 22:30
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/27 12:32
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/27 12:32
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/27 12:58
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/27 13:32
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
BELIATBRJAG 2009/06/27 13:49
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
BELIATBRJAG 2009/06/27 13:51
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна секция
Chernev 2009/06/27 13:54
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна сек
galcho 2009/06/27 15:12
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна сек
Chernev 2009/06/27 16:39
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна сек
galcho 2009/06/27 18:06
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна сек
iii 2009/07/01 18:20
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна сек
Backo 2009/07/02 07:15
  thread link
thread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread linkthread link Re:Отказ от посолството да отворим избирателна сек
BELIATBRJAG 2009/07/02 19:59

Hauptmenu
Startseite
Forum
Bulgarische Schule
Zeitung "Zlaten Vek"
Tanzgruppe "Samodivi"
Fotogalerie
Projekte 2009
Bulgarische Vereine
Über uns
Broschüren
Impressum
Letzte Forumbeiträge
1: Restaurant Waiters and Co... von easyconsult
2: Преместване von ioanna
3: Kellner/Servicemitarbeite... von easyconsult
4: Сътрудник с н... von easyconsult
5: Re:Писма до вас von BELIATBRJAG
6: Заклет превод... von Violeta
7: Re:Писма до вас von BELIATBRJAG
8: Болногледач/к... von easyconsult
9: Работа за пом... von easyconsult
Online
No Users Online
Einloggen
reklama muenchen